OÜ Citysec

Kasutustingimused

Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna citysec.ee (edaspidi Pood) omaniku AS Citysec (edaspidi Müüja) vahel Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Toote hind
Kõikide toodete hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Toodete eest tasumine
Klient saab toodete eest tasuda järgmiselt:
Maksekeskuse pangalingi abil.
Ettemaksuarvega. Arve saadetakse kliendile tellimuse kinnitusena elektronpostiga, kui maksmisvii. Klient on kohustatud enne arve tasumist kontrollima, et andmed arvel vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on 3 päeva alates arvel näidatud kuupäevast ja kellaajast. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu arvel näidatud summa on laekunud Müüja arvelduskontole. Kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse.

Toodete tarnimine
Sooritatud ostud väljastatakse Väike-Rannavärava 1, Tallinnas.

Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine
Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Müüjale elektronpostiga vastavasisulise avalduse või helistades Müüja kontakttelefonil.
Kliendil on õigus taganeda soovitud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Müüjale kirjaliku avalduse. Müüja soovitab Kliendil märkida avaldusse ka taganemise põhjus.
Kauba tagastamise soovi korral on Klient kohustatud tagastatava kauba toimetama Müüjale 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient.
Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (ilma transpordi maksumuseta) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Müüjale tagastatud.
Kauba tagastamisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte.

Garantii
Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad 2 (kahe) kuu jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest.

Müüja ei vastuta
Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.
Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (ilma transpordi maksumuseta) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate jõudmisest Müüjani.

Vastutus ja vääramatu jõud
Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused
E-poes ostude sooritamise käigus säilitab Müüja Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Privaatsuspoliitika
AS Citysec on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on andmed, mida AS Citysec kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu

• ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavad
andmed. Muude andmete kogumine Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine
Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente AS Citysec tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib AS Citysec avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab AS Citysec-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.

Kogutud isikuandmete muutmine
Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas. E-maili (AS Citysec veebisaidi kasutajatunnuse) muutumisel palume meid sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

Isikuandmete kaitse
AS Citysec rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki AS Citysec e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@citysec.ee.